A Cg.01-09-063720 cégjegyzékszámú DERBY Lósportáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság (1023 Budapest, Margit u. 23.) Általános szerződési feltételek Online vásárlás esetén:

 

  1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a DERBY Lósportáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság /továbbiakban: Eladó/ weboldalán Online Rendelés útján kezdeményezett termékmegrendelésekre és a kölcsönösen elfogadott megrendelés alapján létrejött adásvételi ügyletekre.
  2. Jelen ÁSZF alapján alapfogalmak:

Eladó :   Cg.01-09-063720 cégjegyzékszámú DERBY Lósportáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság (1023 Budapest, Margit u. 23.)

Vevő: az a jogi vagy természetes személy, aki a www.derbylovas.hu weboldalon keresztül online terméket kíván megrendelni az Eladótól, továbbá amennyiben az ügylet létrejön, a termék vásárlója.

honlap: www.derbylovas.hu weboldal, illetve annak aloldalai, menüpöntjai

fogyasztó: olyan vevő, aki a Polgári Törvénykönyről szóló 2013 évi 5 törvény alapján fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; Amennyiben a vevői ajánlatot fogyasztónak minősülő személy tette, azonban a szerződést nem a fogyasztó, hanem jogi személy /pl gazdasági társaság/ köti meg, a fogyasztói többletjogosítványok érvényesítésére a Vevő nem jogosult. Kétség esetén Vevőnek azt a személyt kell tekinteni, akinek részére –vevői kezdeményezésre – a számla kiállításra kerül.

üzlethelyiség: az Eladó által üzemeltetett 1023 Budapest, Margit u. 23 alatti lovasbolt

  1. A Vevő a honlapon keresztül az Eladóval kapcsolatot vesz fel a honlapon meghirdetett termékekre. A kapcsolatfelvétel a vevő részéről ajánlattételnek minősül abból a szempontból, hogy az általa megjelölt /kosárba tett/ terméket az honlapon hirdetett áron az Eladótól meg kívánja vásárolni /rendelés/.

Az Előbbiek szerinti vevői megjelölés önmagában nem jelent az Eladóra nézve kötelező szerződéskötési kötelezettséget. A megjelölést követően az Eladó emailben vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a vevővel, és amennyiben a felek szándékai továbbra is egyezőek ennek alapján módon létrejöhet a felek közötti az adásvételi szerződés.

  1. Az Eladó valamennyi termék vonatkozásában fenntartja a jogot, hogy az adott eset összes körülményét mérlegelve oly módon tegyen szerződéses ajánlatot, hogy a szerződés megkötésére ne üzlethelyiségen kívül, hanem az üzlethelyiségben történő értékesítés útján kerüljön sor.

E körben jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a nyergek és a csizmák tekintetében az Eladó nem köt üzlethelyiségen kívüli szerződést a megrendelésének véglegesítésére azaz szerződéskötésre e termékek tekintetében csak az üzlethelységben van lehetőség, amelyet vevő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

  1. Jelen ÁSZF ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V törvény /Ptk/ , illetve fogyasztónak minősülő vevők esetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet is irányadó azzal, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet távollévők között létrejött szerződésre vonatkozó rendelkezései csak abban az esetben, amennyiben a szerződés a fogyasztónak minősülő vevő és az Eladó között üzlethelyiségen kívül jött létre.

 

  1. Amennyiben fogyasztónak minősülő vevővel a szerződés távollevők között jött létre, a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállás jogát, annak gyakorlási módját, a jótállás és szavatossági jogról való tájékoztatást a fogyasztóknak kiküldött fogyasztói tájékoztató tartalmazza részletesen.